Xem tất cả 16 kết quả

Cá Bơn

Theo thời giá/kg

Cá Chìa Vôi Nhà Bè

1.600.000₫/kg

Cá Mặt Quỷ

1.400.000₫/kg

Cá Chình Biển

470.000₫/kg

Cá Bò Sừng

1.100.000₫/kg

Cá Bò Giáp

800.000₫/kg

Cá Đuối Sao

800.000₫/kg

Cá Đuối Vàng

550.000₫/kg

Cá Mú Sao Đỏ

1.600.000₫/kg

Cá Mú Sao Xanh

700.000₫/kg

Cá Mú Trân Châu

550.000₫/kg

Cá Nanh Heo

900.000₫/kg

Cá Bớp

550.000₫/kg

Cá Chim Trắng

450.000₫/kg

Cá Nhám

410.000₫/kg

Cá Sú Mì

Theo thời giá/kg