Xem tất cả 7 kết quả

Cá Hồi Sống

750.000₫/kg

Cá Tầm

450.000₫1.070.000₫/kg

Cá Chình Suối

600.000₫1.020.000₫/kg

Cá Chép Giòn

460.000₫/kg

Cá Lăng

280.000₫/kg

Cá Hô

550.000₫/kg

Cá Chạch

Theo thời giá/kg