Xem tất cả 12 kết quả

Cá Bò Hòm

410.000₫/kg

Cá Chìa Vôi Đỏ

450.000₫/kg

Cá Bò Da

340.000₫/kg

Cá Đục

55.000₫/con

Cá Tắc Kè

Theo thời giá/kg

Cá Sòng

160.000₫/con

Cá Sapa

280.000₫/con

Cá Nục Chuối

240.000₫/con

Cá Bò Da Sữa

115.000₫/Phần

Cá Mai

110.000₫/Phần

Cá Hồi (Đầu / Vây)

Theo thời giá/Phần

Thịt Cá Thác Lác

Theo thời giá