Xem tất cả 12 kết quả

Tôm Hùm

Theo thời giá/kg

Tôm Hùm Alaska

800.000₫1.690.000₫/kg

Tôm Tích

Theo thời giá/kg

Tôm Mũ Ni Đỏ

2.350.000₫/kg

Tôm Mũ Ni Đen

Theo thời giá/kg

Tôm Mũ Ni Trắng

Theo thời giá/kg

Tôm Càng Xanh

950.000₫/kg

Tôm Sú

580.000₫1.120.000₫/kg

Cua King Crab

1.500.000₫2.220.000₫/kg

Cua Huỳnh Đế

1.200.000₫/kg

Cua Không Dây

Theo thời giá/kg

Ghẹ

850.000₫/kg